FAQ

Keräsin yhteen kysymykset, joita minulta kysytään usein liittyen valmennukseen. 

  • Kenelle valmennus on tarkoitettu ja mitä se sisältää?

Tarjoamani valmennus on tarkoitettu yrittäjähenkisille naisille, ketkä haluavat selkeyttää omaa nykytilannetta, jotta voivat saavuttaa parempia tuloksia niin henkisesti kuin taloudellisesti. Valmennuksessa käsitellään asiaa mikä on sinun mielessä ja mihin haluat ehkä ulkopuolista näkökulmaa, haluat muuttaa asiaa tai sitä, kuinka ajattelet ja lähestyt tätä asiaa. Asia voi liittyä yritykseen, toiveeseen omasta yrityksestä tai johonkin mielenlaatuun liittyvään asiaan.

Valmennus tapahtuu skypen välityksellä. Sinun ei tarvitse valmistautua valmennukseen muuten kuin siten, että sinulla on mahdollisimman rauhallinen ympäristö valmennuksen hetkellä.

Valmennus on keskustelua, jossa sinä olet keskustelun johtaja. Valmentajan tehtävä on esittää kysymyksiä ja auttaa sinua huomaamaan esimerkiksi ristiriidat puheen ja tekojen kesken. Jo pelkästään se, että saat puhua tunnin itsestä, on monelle todella voimaannuttava ja virkistävä kokemus. Valmentaja ei neuvo ja käske tehdä mitään.

Vaikka valmennukseen ei tarvitse valmistautua, siihen pitää sitoutua. Valmennusprosessin aikana tulet saamaan kirjoitustehtäviä jotka tukevat valmennusprosessia.

  • Kenelle valmennus ei ole tarkoitettu

Valmennus ei ole terapiaa. Jos sinulla on menneisyydestä nousevia traumoja, jotka ovat joko näkyvästi läsnä arjessasi tai painavat taustalla ja haluat käsitellä niitä, valmennus ei ole oikea paikka siihen.

Oma valmennusetiikkani on se, että keskitymme nykyhetkeen ja tulevaan. Valmentajana minun on ymmärrettävä mitä menneisyydessä on tapahtunut, mutta en saa lähteä käsittelemään niitä sinun kanssa. Terapian ammattilaiset ovat oikea ja hyvä apu siihen.

Odotan asiakkailtani sitoutumista valmennusprosessiin, lupaan saman sitoutumisen itse. Valmennuksesta ei ole apua jos valmennettava ei ota vastuuta omasta roolistaan, etsii tekosyitä tai syyllisiä.

  • Millaisia tuloksia voit luvata valmennuksessa?

Mitään tuloksia ei voida luvata etukäteen, sillä jokainen valmennusprosessi on yksilöllinen. Asiakkaani ovat saaneet aikaan muun muassa seuraavia tuloksia:

– Selkeät askeleet ja suunnitelman siihen, milloin irtisanoutua ja perustaa yritys
– Rohkeutta lopettaa ja luopua kannattamattomasta liiketoimesta ja aloittaa uusi
– Rohkeus erota liitosta, jossa kaksi ihmistä oli kasvanut eri suuntiin
– Ymmärrystä ja armollisuutta kohdata oma uupuminen ja aloittaa toipuminen
– Ymmärryksen lisääntyminen omasta elämästä ja siitä, mihin voi vaikuttaa ja tehdä muutosta
– Selkeyttä ja suunnitelma valmistaa oma liiketoimi myytävään kuntoon, jotta voi aloitta opinnot uudella alalla täyspäiväisesti
– Oman johtajuuden vahvistus ja sen jalkauttaminen arkeen yrityksen johtajana
– Oman ajanhallinan ja jaksamisen paraneminen rajoja vetämällä työssä, asiakkaiden kanssa ja myös yksityiselämässä
– Liikevaihdon tuplaantuminen (6 kuukauden aikana)
– Rohkeus selvittää yrityksen veroseuraamukset ja suunnitelma taloudenhoitoon
– Rahauskomusten käsittely ja tuloksena asiakasvirtaa ja liikevaihtoa 3X enemmän kun ennen valmennusta (4 kuukauden valmennus)
– Yrittäjäidentiteetin vahvistaminen ja sitä kautta rohkeampi viestintä

  • Kuka sinä olet ja mikä on taustasi?

Olen koulutukseltani taloushallinnon tradenomi ja tein rahoitusalalla noin 7 vuoden työuran. Vahvuuteni ovat asiakastyö, myynnillisyys ja kohtaaminen. Siirryin valmennusalan yrittäjäksi syksyllä 2015. Olen kokenut ryhmä- ja yksilövalmentaja. Olen valmentanut yrittäjyyskursseja vuodesta 2016, näillä kursseilla luodaan liiketoimintasuunnitelma ja pohja yrittäjyydelle.

Olen opiskellut enneagrammi valmentajaksi ja NLP masteriksi vuosien 2016-2018 aikana. Enneagrammi perustuu ihmistyyppien erilaisuuden ymmärtämiseen. NLP (Neuro Linguistic Programmin) perustuu siihen, kuinka voimme puheen kautta muuttaa ajatuksiamme ja käytöstämme.

Yllämainittujen lisäksi kehitän osaamistani jatkuvasti mielenlaadun ja positiivisen psykologian opinnoilla. Olen keskittynyt valmentamaan naisyrittäjiä, jotka haluavat yhdistää kannattavan liiketoiminnan ja sydämen työn. Käytän heistä sanaa uuden ajan yrittäjät.

Julkaisin vuonna 2018 tietokirjan Menestyjän Bisnespakki (Tammi), kirja on työkirja yrittäjyyttä suunnitteleville tai yrittäjyyden alkutaipaleella oleville.

Oma valmennustapani on tarpeen tullen tiukka tai lempeä. Kokemukseni perusteella näen sen, mitä milloinkin tarvitaan jotta saamme itsemme kiinni tarinoista ja jopa valheista, mitä kerromme itsellemme omasta itsestämme. Olen innostava ja positiivinen valmentaja. Kannan vastuuni ja olen tukena valmennusprosessin aikana, myös tapaamisten ulkopuolella. Oma elämäni on muuttunut valmennuksien myötä ja haluan omalta osaltani olla auttamassa mahdollisimman montaa, omaan elämäänsä herännyttä naista luomaan elämän, mikä on merkityksellinen myös työn kannalta.

  • Minkälaisia valmennuksia tarjoat?

Tällä hetkellä tarjolla on yhden tunnin valmennus ja kolmen kerran valmennuspaketti. Lisäksi otan lisää muutamia pidempiaikaisia mentoroitavia, joissa minimisitoumus on puoli vuotta. Mentoroinnin ajatuksena on tarjota tukea kun noustaan seuraaville askelille omassa tekemisessä. Usein nämä mentoroitavat ovat jo kasvattaneet liiketoimintaansa siihen pisteeseen, että kasvuun ja kasvu-mielenlaatuun kaivataan ulkopuolista tukea ja silloin tällöin myös haastamista.

Valmennuksen aihealueet ovat usein niinkin laajoja kuin ”selkeyden saaminen”. Emme siis rajaa pois aiheita, mutta usein nämä liittyvät omaan työhön, liiketoimeen, jaksamiseen, elämäntehtävään, merkityksen löytämiseen ja rahaan.

Yhden tunnin hinta 170 e
3 kerran paketti 450 e
Mentrointi (4 tapaamista kuussa) 800 euroa

  • Voinko ostaa valmennuksen lahjaksi?

Kyllä voit. Tällöin sovimme yksityiskohdista yhdessä. Lahjaksi ostetuista valmennuksista on hyviä kokemuksia ja usein on käynyt niin, että lahjan saanut on halunnut jatkaa valmennussuhdetta lahjavalmennusten päätyttyä.

  • Kerrotko muille, mitä valmennuksessa tapahtuu?

En. Minua sitoo vaitiolovelvollisuus ja sinun tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

  • Mitä jos koen, että valmennus oli hukkaan heitettyä rahaa? Hyvitätkö maksun?

Valmennus on aika yksilöllinen prosessi. Alussa se voi jännittää, varsinkin koska se on investointi. Pyydän sinua luottamaan matkaan ja tekemään oman osan työstä. Olen valmentanut kolme vuotta, tuhansia tunteja ja kaikki asiakkaat, jotka ovat ottaneet vastuun omasta tekemisestään ja olemisestaan, ovat saaneet hienoja tuloksia aikaan.

Jos kuitenkin kävisi niin, että valmennus ei tuo heti näkyviä tuloksia, älä anna sen vielä hämätä. Jos olet tehnyt työn ja pidät avoimen mielen, siitä tulee olemaan hyötyä tulevaisuuteesi.

Valmennus on palvelu ja sillä ei ole palautus-tai hyvitysoikeutta. Tärkeää on olla avoin ja kertoa,jos kaipaat muutosta valmennuksen tyyliin. En suutu siitä, on hyvä tunnistaa jos joku tyyli ei palvele itseä.

  • Mietin vielä. Mistä voin seurata työtäsi?

Löydyn niin facebookista kuin myös instagramista Valmentaja Marika Roth- nimellä. Olisi ihana saada sinut seuraamaan ja kerro jos haluat kuulla jostain tietystä aihealueesta.
Youtubesta löydät minut Marika Inc.- kanavalta.

Jos valmennus tuntuu tässä vaiheessa vielä liian suurelta askeleelta, niin Menestyjän Bisnespakki- työkirja voi olla hyvä apu näin alussa. Kirja löytyy omasta verkkokaupastani (linkki verkkokauppaan), adlibriksestä ja äänikirjana.